Zakończenie przyjmowania zgłoszeń elektronicznych

Z powodu osiągnięcia limitu, zapisy na 10 Bieg „Elegant na 5” zostały zakończone.

Uruchomiona zostaje lista rezerwowa. Zgłoszenia na listę rezerwową przyjmowaną są wyłącznie na adres: estera.wekwert@mosina.pl. W treści proszę podać: imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia oraz numer telefonu. W przypadku zwolnienia się miejsca będziemy Państwa powiadamiać telefonicznie.