Dziękujemy!

Dziękujemy sponsorom, partnerom oraz wolontariuszom, bez których nie udałoby się nam zorganizować VI Biegu „Elegant na 5”. Wasze wsparcie oraz zaangażowanie pomogło w realizacji wspaniałej imprezy sportowej!
Idmar
PSB Mrówka Mosina CRB Jarosław Maćkiewicz
Anton Roehr
Alior Bank SA oddział w Mosinie
Arktyka
KIA DELIK #kiadelik
DOMino Domy
Mosinova
Tir Serwis Mosina
Neopunkt Mosina
Estetica Instytut
Fit Owsiana
Apteka Gencjana
Mosiński Ośrodek Kultury
Stowarzyszenie Pozytywni Aktywni
Straż Miejska w Mosinie
Ochotnicza Straż Pożarna w Mosinie

Kolejność startowa – Biegi dzieci i młodzieży!!!

Kolejność startowa – Biegi dzieci i młodzieży – VI Bieg „Elegant na 5”
 
10:00 Bieg przedszkolaków na dystansie 200 m..
Z przedszkolakiem może biec jeden opiekun.
Kolejność startowa:
– start dziewczynek roczników 2012-2013
– start chłopców roczników 2012-2013
– start dziewczynek urodzonych w latach 2014 i młodsi,
– start chłopców urodzonych w latach 2014 i młodsi,
 
Dekoracja przedszkolaków – bezpośrednio po biegu
 
10:15 Bieg uczniów szkół podstawowych klas I – III SP na dystansie 300 metrów.
Kolejność startowa:
– kl. I dziewczynki
– kl. I chłopcy
– kl. II dziewczynki
– kl. II chłopcy
– kl. III dziewczynki i chłopcy razem
 
Dekoracja klas I-III – bezpośrednio po biegu
 
10:30 Bieg uczniów szkół podstawowych klas IV – VI na dystansie 800 metrów.
Ustawienie dzieci na starcie: chłopcy, później dziewczynki. Dziewczynki startują 1 min po chłopcach.
Kolejność startowa:
– kl.IV-VI chłopcy
– kl. IV-VI dziewczynki
 
10:40 Bieg uczniów kl. VII-VIII SP oraz gimnazjum – dziewczynki i chłopcy startują razem
 
Dekoracja uczniów szkół podstawowych klas
IV – VIII oraz gimnazjalistów – bezpośrednio po biegu
 
11:11 Bieg główny na dystansie 5000 metrów.
 
11:55 Bieg osób niepełnosprawnych na 200 m
 
13:00 Dekoracja zawodników biegu na dystansie 5000 metrów.
 
Vademecum:
1. Prosimy o zwracanie uwagi na ogłaszane komunikaty.
2. Prosimy o niezagradzanie wejścia do strefy start/meta.
3. Prosimy o ustawianie się przy wejściu tylko dzieci startujących w danej kategorii
wiekowej.
4. Speaker będzie podawał komunikaty, która kategoria wiekowa może ustawiać się
przy strefie start /meta.
5. Poczekamy na każde dziecko.
6. Po BIEGU:
Drodzy rodzice, zwróćcie uwagę na mapę terenu.
Dziecko po biegu odbieracie w strefie wyjścia zawodników,
która znajduje się przy namiocie pomocy medycznej (oznaczenie – zielona flaga
z napisem pomoc medyczna).
Pierwsza trójka zwycięzców jest zabiera przez wolontariuszy i zaprowadzana na scenę na
dekorację. Odbiór dzieci będzie przy scenie.
Dekoracje odbywają się po każdym biegu – szczegóły w planie ramowym imprezy.
Speaker na bieżąco podaje najważniejsze informacje.

INFORMATOR przed VI Biegiem „Elegant na 5”

Drodzy zawodnicy, rodzice, kibice – zapoznajcie się z informatorem dotyczącym VI Biegu „Elegant na 5”.

Znajdziecie tu mapę terenu, ramowy plan imprezy, informacje dotyczące funkcjonowania biura zawodów, trasy i wiele innych informacji.

Rodzice zwróćcie uwagę na informacje dotyczącą poszczególnych startów dla dzieci oraz miejsca odbioru dziecka po zakończeniu biegu.

Numery startowe dla dzieci oraz zawodników startujących na 5 km wydawane są w biurze zawodów od piątku – 17 maja 2019 w hali OSiR, ul. Krasickiego 16. – godziny funkcjonowania biura zawodów podane są w informatorze.

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziecie poniżej.

 

Informator – VI Bieg Elegant na 5 – kliknij

Zgoda rodzica na udział w biegu na dystansie 5000 m – dla osoby niepełnoletniej
Zgoda rodzica na udział w biegach na dystansach: 200 m, 300 m, 800 m – dla osoby niepełnoletniej
Upoważnienie do odbioru pakietu startowego na dystansie 5000 m
Karta zgłoszenia uczestnika biegu na dystansie 200 m (kategoria osób niepełnosprawnych)
Klauzula informacyjna – RODO