Skąd ta nazwa?

pomnik eleganta znajdujący się na skwerze eleganta w mosinie
„Elegant z Mosiny” – pod takim hasłem odbywa się już po raz dziewiąty bieg ulicami naszego miasta. Skąd wzięła się nazwa „Elegant z Mosiny”?
Księgi i dokumenty podają, że w czasie trwania wojen szwedzkich nasze tereny były ośrodkiem rozwiniętego rzemiosła, gdzie działały liczne warsztaty piwowarskie, garncarskie oraz krawieckie. To właśnie warsztaty krawieckie były, jak głosi legenda, źródłem powstania „Eleganta z Mosiny”.
W swoich pamiętnikach Jan Chryzostom Pasek podaje, że w zimie 1659/1660 r. w Mosinie stacjonowały oddziały wojska hetmana Czarneckiego, które przez miejscowych krawców zostały obszyte w nowe, eleganckie mundury. Kiedy oddziały zjawiły się na wiosnę na koncentrację wojsk królewskich zyskały przydomek „elegantów z Mosiny”.
Inna legenda głosi, że powiedzenie wzięło się również czasów, kiedy na naszych terenach przebywały wojska hetmana Czarneckiego. Dworni i przystojni towarzysze chorągwi stacjonujących w Mosinie, określani jako kawalerowie, zdobyli sławę w całej okolicy stając się wzorem polotu i dworskości.
🔥Bieg odbędzie się 28 maja 2023 r.
🔥Zapisy nadal trwają!!! www.mosinskiegp.pl oraz www.osirmosina.pl