START/META

Miejsce Start/Meta usytuowane jest w pobliżu Stacji Turystycznej Osowa Góra, przy Studni Napoleona. Jadąc drogą wojewódzką 431 należy kierować się do ul. Budzyńskiej, następnie ul. Pożegowską, aż do ul Skrzyneckiej. Parkingi zostaną usytuowane przy ul. Pożegowskiej.

Mapa