WAŻNE INFORMACJE PRZED BIEGAMI DZIECIĘCYMI

BIEGI MŁODZIEŻOWE

Przypominamy, że dziecko można zarejestrować na bieg do soboty 27 maja 2017 r. do godz. 19:00.  W dniu biegu – 28 maja 2017 r. zapisy nie będą przyjmowane.

Odbiór nr startowych dla dzieci:

  • Hala OSiR w Mosinie przy Szkolnej 1:

                 Piątek 26.05.2017 do godz. 21:00.

                 Sobota 27.05.2017 w godzinach 11:00 - 19:00.

  • Plac 20 Października:

                  Niedziela 28.05.2017 godz. 8:30 – 9:30

  • Udział w biegach młodzieżowych jest BEZPŁATNY!

Pakiety za dzieci odbierają rodzice, opiekunowie lub szkoły.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ O PRZYPIĘCIU NR STARTOWEGO ORAZ KOLOROWEJ KARTECZKI Z PRZODU NA KOSZULCE.

PROSIMY O STOSOWANIE SIĘ DO KOMUNIKATÓW OGŁASZANYCH PRZEZ ORGANIZATORA

PRZY WEJŚCIU W STREFĘ STARTU ZNAJDUJĄ SIĘ TYLKO DZIECI, KTÓRE SĄ PROSZONE PRZEZ SPEAKERA. PROSIMY O NIEZASTAWIANIA WEJŚCIA PRZEZ OSOBY, KTÓRE W DANYM MOMENCIE NIE STARTUJĄ. UŁATWI TO ORGANIZACJĘ ORAZ SPOKOJNY PRZEBIEG CAŁEJ IMPREZY.

PO PRZEKROCZENIU METY DZIECI BĘDĄ OPUSZCZAŁY STREFĘ DLA ZAWODNIKÓW PRZY NAMIOCIE OPIEKI MEDYCZNEJ/BIURA ZAWODÓW.

 

KONKURS DLA SZKÓŁ

Dla szkoły oraz przedszkola z terenu Gminy Mosina, które wezmą udział w biegach z największą liczbą swoich uczniów lub podopiecznych ufundowana zostanie nagroda w formie bonu o wartości:

- 800 zł na sprzęt sportowy dla szkoły

- 500 zł na sprzęt sportowy dla przedszkola.

Kryterium oceny będzie procent uczniów jednej szkoły/przedszkola uczestniczących w biegu w stosunku do ogólnej liczby uczniów szkoły/przedszkola. Weryfikacja listy uczestników zostanie dokonana w dniu biegu w biurze zawodów.

Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy, okolicznościowy medal, wodę.