Ważne informacje przed biegiem na 5 km

WAŻNE INFORMACJE PRZED BIEGIEM!

IV Bieg „Elegant na 5” 28.05.2017

  1. Otwarcie biura zawodów (akredytacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych):
  • Hala OSiR w Mosinie przy ul. Szkolnej 1:

Piątek 26.05.2017 w godzinach 18:00 – 21:00.

Sobota 27.05.2017 w godzinach 11:00 – 18:00.

  • 20 Października

Niedziela 28.05.2017 w godzinach 8.30 – 10:0

  1. Przypominamy o zabraniu ze sobą dowodu osobistego w celu weryfikacji w biurze zawodów.
  2. Osoby w wieku poniżej 18 lat, (które w dniu biegu tj. 28 maja 2017 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pisemnego pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. – dokument dostępny na stronie mosinskiegp.pl
  3. W przypadku odbioru pakietu za inną osobę potrzebne jest upoważnienie, które można pobrać ze strony mosinskiegp.pl
  4. Parking dla uczestników biegu – parking przy hali sportowej OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1, przy ul. Rzecznej w Mosinie oraz targowisko przy ul. Farbiarskiej w Mosinie – czynne w dniu 28.05.2017 od godziny 8:30.
  5. Organizator:

– zapewnia szatnię dla uczestników biegu w dniu 28.05.2017 r. w hali sportowej OSiR w Mosinie, ul. Szkolna 1 w godzinach 08:30 – 15:00.

– zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej, toalety.

– zapewnia depozyt w dniu biegu w godzinach 8:30 – 14:00 na pl. 20 Października. Wydawanie rzeczy po biegu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.

  1. Program minutowy w dniu 28.05.2017 r.:

8:30 – 10:00 Akredytacja zawodników w biurze zawodów

10:00 Bieg przedszkolaków na dystansie 200 m.

10:07 Dekoracja przedszkolaków

10:15 Bieg uczniów szkół podstawowych klas I – III na dystansie 300 metrów.

10:25 Dekoracja klas I-III

10:30 Bieg szkół gimnazjalnych na dystansie 800 metrów.

10:40 Bieg uczniów szkół podstawowych klas IV – VI

10:50 Dekoracja uczniów szkół podstawowych klas IV – VI oraz gimnazjalistów

11:00 Rozgrzewka przed biegiem

11:11 Bieg główny na dystansie 5000 metrów.

12:15 Dekoracja zawodników biegu na dystansie 500 metrów.