Dziękujemy!

Dziękujemy sponsorom, partnerom oraz wolontariuszom, bez których nie udałoby się nam zorganizować VI Biegu „Elegant na 5”. Wasze wsparcie oraz zaangażowanie pomogło w realizacji wspaniałej imprezy sportowej!
Idmar
PSB Mrówka Mosina CRB Jarosław Maćkiewicz
Anton Roehr
Alior Bank SA oddział w Mosinie
Arktyka
KIA DELIK #kiadelik
DOMino Domy
Mosinova
Tir Serwis Mosina
Neopunkt Mosina
Estetica Instytut
Fit Owsiana
Apteka Gencjana
Mosiński Ośrodek Kultury
Stowarzyszenie Pozytywni Aktywni
Straż Miejska w Mosinie
Ochotnicza Straż Pożarna w Mosinie